GRAFISK PROFIL, LAYOUT OCH ILLUSTRATIONER

 

 

 

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. De bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla

frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning. Grunden för dem är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Jag har hjälpt Arbetsgivaralliansen med att ta fram en nytt grafiskt manér. Efter det har samarbetet fortsatt med en mängd olika uppdrag och produkter som till exempel broschyrer, inbjudningar och utskick, branschavtal, utbildningsmaterial, annonser m m. Jag har även gjort samtliga illustrationer i de olika arbeten som tagits fram.

 

 

 

Arbetsgivaralliansen

2017 © DesignAd Stockholm AB