LAYOUT OCH DESIGN

 

 

 

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. De stöttar sina medlemmar, arbetsgivare och deras medarbetare, med personlig rådgivning i såväl stora som små arbetsgivarfrågor. I detta samarbete har jag hjälpt till med layout och design av allt ifrån utbildningsmaterial till representationsmaterial, annonser, material inför Almedalen, inbjudningar och övrigt som visar företagets profil.

 

 

 

Arbetsgivarföreningen KFO

2017 © DesignAd Stockholm AB