LAYOUT, ILLUSTRATIONER OCH DESIGN

 

 

 

I över fem decennier har Special-Plast Produktion arbetat med flexibla plaster. De tillverkar produkter som ljudisolering, värme-/kylaisolering, vibrationsdämpning, förpackning och emballage, flytkroppar, tätningar och mycket mera samt även detaljer helt enligt kundens önskemål och har stora möjligheter att ta fram en produkt från prototyp till fullskalig serieproduktion. Jag har hjälpt till med att uppdatera och modernisera deras grafiska manér genom att till exempel ta fram vikfolder för att på ett smidigt och attraktivt sätt lyfta fram och visa ett axplock av deras materialprover, göra informationsblad för produkter, informationsutskick samt mycket annat och genom allt hålla en igenkännande grafisk röd tråd.

Special-Plast Produktion

2017 © DesignAd Stockholm AB