GRAFISKT MANÉR, LAYOUT OCH ILLUSTRATIONER

 

 

 

Företagets affärsidé är att utveckla och leverera funktionella IT-baserade system som effektiviserar arbetet inom den svenska fordonsbranschen. Målsättningen är att vara den ledande av de märkesoberoende leverantörerna av administrativa system till små och medelstora verkstäder, återförsäljare samt reservdelsbutiker på den svenska marknaden. För dessa kunder skall det skapas ett kraftfullt och samtidigt användarvänligt program till de människor som dagligen sköter administration. DesignAd fick förfrågan att hjälpa till med illustrationer till en broschyr inför lanseringen av en ny och innovativ produkt. Samarbetet har efter det fortsatt med layout, grafiskt manér samt logotyper för dotterbolag.

2017 © DesignAd Stockholm AB